PWD Recruitment 2024: જાહેર બાંધકામ વિભાગમાં 4016+ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર

PWD-Recruitment-2024

PWD Recruitment 2024: જાહેર બાંધકામ વિભાગમાં 4016+ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર થઈ ચુકી છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં જાણવા મળશે.

PWD Recruitment 2024 | Public Works Department Recruitment 2024

જરૂરી તારીખ તથા વયમર્યાદા:

PWD ભરતી 2024 માટેની અરજી પ્રક્રિયા 7 મે, 2024 ના રોજ શરૂ થવા જઈ રહી છે અને 7 જૂન, 2024 ના રોજ અરજીની છેલ્લી તારીખ છે. અરજદારો ઓછામાં ઓછા 18 વર્ષના હોવા જોઈએ, મહત્તમ વય મર્યાદા 40 વર્ષની હોવી જોઈએ. લાયક ઉમેદવારો માટે ઉંમરમાં છૂટછાટની માહિતી ઉપલબ્ધ છે.

અરજી ફી:

PWD ભરતી 2024 માટેની અરજી ફી તમામ શ્રેણીઓ માટે ₹25 પર અરજી છે. અરજી પ્રક્રિયા દરમિયાન ચુકવણી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે.

ખાલી જગ્યા તથા લાયકાત:

આ ભરતી પ્રક્રિયામાં પીડબલ્યુડી વિભાગમાં વિવિધ જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ખાલી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા 4016 છે, ચોક્કસ શૈક્ષણિક લાયકાત જગ્યાના આધારે અલગ અલગ છે. જો કે, તમામ અરજદારો માટે ઓછામાં ઓછી 12મી પાસ લાયકાત જરૂરી છે.

અરજી પ્રક્રિયા:

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માહિતી મેળવવા માટે સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ કરી શકે છે. અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન હાથ ધરવામાં આવે છે. નોટિફિકેશન વાંચ્યા પછી, અરજદારોએ ડાયરેક્ટ એપ્લાય બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે, ફોર્મ સચોટ રીતે ભરવું પડશે, જરૂરી દસ્તાવેજો સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે, એપ્લિકેશન ફી ચૂકવવાની રહેશે અને છેલ્લે તેમની અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *