Make-voter-id-card-online

Make voter id card online : ચૂંટણી કાર્ડ માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરશો ? જાણો તમારા કામની વાત

પહેલા ચૂંટણી કાર્ડની અરજી કરવા માટે રાહ જોવી પડતી કે ક્યારે કોઈ નજીકની સરકારી શાળામાં કેમ્પ યોજાય અને નવા ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી કરી શકીએ. પરંતુ હવે એવું રહ્યું નથી. તમે મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટર દ્વારા ઘરેબેઠા કરી શકો છો અરજી. તમારી ઉંમર જો 18 વર્ષથી ઉપર છે તો ભારતના નાગરિક તરીકે તમને મત આપવાનો અધિકાર…

Read More