GMRC Recruitment 2024 | Gujarat Metro Rail Corporation Ltd Recruitment 2024

GMRC Recruitment 2024 | Gujarat Metro Rail Corporation Ltd Recruitment 2024: ગુજરાત મેટ્રોમાં અલગ અલગ પોસ્ટ પર કોઈપણ પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી જાહેર, પગાર ₹ 2,80,000 સુધી

GMRC Recruitment 2024: ગુજરાત મેટ્રોમાં અલગ અલગ પોસ્ટ પર કોઈપણ પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી જાહેર થઈ ચુકી છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં જાણવા મળશે. GMRC Recruitment 2024 | Gujarat Metro…

Read More