PWD-Recruitment-2024

PWD Recruitment 2024: જાહેર બાંધકામ વિભાગમાં 4016+ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર

PWD Recruitment 2024: જાહેર બાંધકામ વિભાગમાં 4016+ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર થઈ ચુકી છે. આ ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી જેમ કે જરૂરી તારીખો, પદો ના નામ, જરૂરી શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત, પોસ્ટ અનુસાર પગારધોરણ, ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે આ લેખમાં જાણવા મળશે. PWD Recruitment 2024 | Public Works Department Recruitment 2024 જરૂરી…

Read More